PER QUÈ ECOLÒGIC?

Pagerols

Agricultura Bio... Agradable

Per què ecològic?

La teva alimentació és la base per tenir salut i benestar


L'agricultura ecològica o agricultura biològica és una modalitat agrícola en la qual no s'utilitzen productes químics de síntesi: fungicides químics de síntesi, adobs químics de síntesi, herbicides, OGM (Organismes Genèticament Modificats), conservants artificials, colorants artificials, additius artificials o similars i que té com a finalitat, en contrast amb l'agricultura industrial, ser ambientalment sostenible, a més de respectar la salut i el benestar dels consumidors.


Algunes de les tècniques de conreu que s'utilitzen són les següents:


- Ús de fertilitzants d'origen orgànic (ex: fems, compost, adobs verds...).

- La rotació de conreus per afavorir la regeneració de la terra.

- Ús del guaret per evitar l'esgotament de la terra.

- Control de plagues amb mitjans biològics: fauna auxiliar, extractes de plantes medicinals,...


En general, les tècniques de cultiu utilitzades per l'agricultura ecològica són de caràcter preventiu i no són nocives per a l'home ni per al medi; en comparació, les tècniques convencionals (utilitzades extensivament després de la Revolució Verda) són de caràcter correctiu i intensives en productes químics altament tòxics.


El mateix concepte és conegut amb noms diferents a diferents països i es pot trobar una terminologia diversa per definir el mateix, cosa que de vegades pot portar a confusió ("orgànic" és l'adjectiu que fan servir en anglès). D'aquesta manera es troben denominacions com ara "agricultura biològica", "agricultura ecològica", "agricultura regenerativa", "agricultura sostenible", "agricultura de conservació", etc.


Els productes resultants de l'agricultura ecològica reben la denominació de "productes ecològics" o " productes biològics". Actualment els prefixes bio- i eco- estan reservats per aquests productes.

A la Unió Europea l'agricultura ecològica està regulada i el reglament 834/2007 especifica clarament quines tècniques poden ser utilitzades per aquest tipus de conreus.

PRODUCTES DE PROXIMITAT

Formem part de Katuma.org, una plataforma en línia de compravenda de productes de proximitat que facilita i potencia el consum d'aliments i escurça els circuits de distribució, participant així, d'un model més sostenible amb beneficis socioeconòmics per a la comunitat.


Gràcies a una aplicació desenvolupada amb programari lliure que geolocalitza i visibilitza els grups de consum existents, es promou l'accés a un mercat alternatiu on els usuaris poden trobar productors locals, adherir-se i fer les seves comandes en línia de manera fàcil. A més aquesta plataforma està autogestionada, la seva propietat i gestió recauen en persones, entitats afins, grups de consum i productores de proximitat.


Coneix més sobre aquest projecte en aquest vídeo.